χορός-page

ΧΟΡΟΣ

Εισαγωγή

 

Το Πρόγραμμα Χορού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει ένα υψηλό και σύγχρονο επίπεδο τεχνικής και θεωρητικής μελέτης του χορού. Η πρακτική εκπαίδευση ξεκινά με την ανακάλυψη και εξοικείωση των φοιτητών με την τέχνη του χορού και καταλήγει στην επιλογή ειδίκευσης, είτε στην Εκτέλεση Χορού είτε στην Παιδαγωγική Χορού. Το θεωρητικό μέρος προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα ανάλυσης του χορού, τόσο κινησιολογικά όσο και ιστορικά. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, καθώς και στη χρήση της έρευνας και της μεθοδολογίας για τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους.

 

 

Το Πρόγραμμα Χορού είναι μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο. Μέσω της πρακτικής εκπαίδευσης, της φιλοσοφικής αναζήτησης και της καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν χορό σε ανώτατο επίπεδο. Επίσης δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν ένα διεθνές αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο, με τις προοπτικές να ακολουθήσουν μια αξιόλογη καριέρα τόσο την Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Σκοπός

Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις του σύγχρονου και του κλασικού χορού, των διαφόρων ειδών μοντέρνου και παραδοσιακού χορού, της ιστορίας του χορού, των ειδικών μεθόδων διδασκαλίας και της πολύπλευρης σχέσης του χορού με τις άλλες εικαστικές τέχνες.

 

Στόχοι

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση:

  1. Να συμμετέχουν ως χορευτές σε χορευτικές ομάδες ή άλλα χορευτικά σύνολα.

  2. Να γίνουν χορογράφοι σε χορευτικές ομάδες, θέατρα και χορευτικές παραγωγές.

  3. Να σταδιοδρομήσουν ως καθηγητές χορού και κίνησης στη Δημοτική, Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση.

  4. Να σταδιοδρομήσουν σε τομείς της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ζωής.

  5. Να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πολιτιστικά προγράμματα σε διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες.

  6. Να διευθύνουν χορευτικές παραστάσεις.

  7. Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνες που σχετίζονται με το χορό και την κίνηση.

 

Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα Χορού προσφέρει τις πιο κάτω κατευθύνσεις/ειδικότητες: Α. Εκτέλεση Χορού (Dance Performance) Β. Παιδαγωγική Χορού (Dance Education)

 

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).