πληροφορική-page

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

 

 

Εισαγωγή

 

Το πρόγραμμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προετοιμάζει τους φοιτητές για να αναλάβουν υπεύθυνους ρόλους στο ζωτικό αυτό τομέα, μεταδίδοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για το σχεδιασμό και την επίλυση λογισμικών προβλημάτων, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση δεδομένων και την ανάλυση συστημάτων. Στην εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι απόφοιτοι του κλάδου είναι περιζήτητοι και απορροφώνται αμέσως από την αγορά εργασίας (ιδιωτικό, ημικρατικό, κρατικό τομέα και εκπαίδευση). Η επιστήμη του μέλλοντος, όπως έχει χαρακτηριστεί η Πληροφορική, εξακολουθεί να αποτελεί εγγύηση για μια επιτυχημένη και σίγουρη καριέρα, με υψηλές απολαβές και προοπτικές ανέλιξης.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: θεωρία, τεχνολογία υπολογιστών, προγραμματισμός και επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός-ανάλυση συστημάτων και εφαρμογές.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να δημιουργήσουν τις νέες γενεές των εφαρμογών λογισμικού και την επιστημονική βάση στις οποίες θα στηριχτούν.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Εξοικείωση με τις σημαντικότερες εφαρμογές Πληροφορικής και με τις τεχνικές στις οποίες βασίζονται.

  2. Εκμάθηση και εφαρμογή των σημαντικότερων γλωσσών προγραμματισμού.

  3. Εξέταση και αξιολόγηση των τελευταίων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών τεχνικών για τη δημιουργία νέων και βελτιωμένων επιχειρησιακών συστημάτων πληροφορικής.

  4. Κατανόηση των υπολογιστικών μοντέλων και των μεθόδων υλοποίησης τους σε υλικό και λογισμικό.

  5. Εξοικείωση με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, όπως Τεχνολογίες Διαδικτύου, ασφάλεια, πρωτόκολλα, κ.ά.

 

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα, υπερσύγχρονα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπου ο κάθε φοιτητής εργάζεται με δικό του υπολογιστή και έχει στη διάθεσή του απεριόριστο χρόνο χρήσης. Υπάρχουν επίσης εργαστήρια για την αποκλειστική χρήση των φοιτητών Πληροφορικής, με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας.

Επαγγελματική Κατοχύρωση

Οι απόφοιτοι του κλάδου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.).

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor Degree).