νοσηλευτική-page

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

 

 

 

Εισαγωγή

 

Οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της γνώσης, της τεχνολογίας και της φροντίδας των ασθενών, επιφέρουν επαναστατικές αλλαγές στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε όλον τον κόσμο. Η έμφαση στα θέματα ποιότητας της ζωής και ο ρόλος που παίζει η υγεία σε αυτόν τον τομέα, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη σημασία και τη ζήτηση των συναφών επαγγελμάτων. Ιδιαίτερα στην Κύπρο, μετά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει μεγάλη έλλειψη εγγεγραμμένων νοσηλευτών Α’ επιπέδου, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Πέραν τούτου, η αποπεράτωση του νέου, μεγάλων διαστάσεων, κρατικού νοσοκομείου στη Λευκωσία και η αφυπηρέτηση μεγάλου αριθμού λειτουργών υγείας, δημιούργησε ακόμη περισσότερες ανάγκες για εργοδότηση νοσηλευτών. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ανταποκρινόμενο στην αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, προσφέρει πρόγραμμα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου στη νοσηλευτική εκπαίδευση.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα παρέχεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, τόσο στον τομέα της Νοσηλευτικής, όπου το προσωπικό έχει πείρα στη νοσηλευτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση, όσο και στους τομείς των βασικών και βιολογικών επιστημών που συμπληρώνουν και υποστηρίζουν το πρόγραμμα για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εκπαίδευση με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων. Οι φοιτητές του προγράμματος στο αρχικό στάδιο αποκτούν τις απαιτούμενες ικανότητες στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Κλινικών Δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται και βελτιώνονται περαιτέρω στον κλινικό χώρο, όπου οι φοιτητές ασκούν και εφαρμόζουν τη νοσηλευτική φροντίδα. Η κλινική εκπαίδευση γίνεται σε επίλεκτα νοσοκομεία και κλινικές, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τομέα, υπό την εποπτεία καθηγητών και εξειδικευμένων νοσηλευτών εκπαιδευτών.

Το πρόγραμμα συνάδει με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες περί Νοσηλευτικής και περιέχει 4.600 ώρες θεωρίας και ώρες πρακτικής. Οι ώρες μοιράζονται εξίσου - 2.300 σε θεωρητικά μαθήματα και 2.300 ώρες πρακτικής άσκησης.

 

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη νοσηλευτική με δυνατότητα να εργαστούν σε νοσοκομεία ή κλινικές στη Κύπρο ή στο εξωτερικό, ή για μεταπτυχιακές σπουδές στη νοσηλευτική ή/και στους εξειδικευμένους κλάδους του τομέα αυτού.

 

Στόχοι

  1. Η παροχή γνώσης σ’ ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της νοσηλευτικής επιστήμης και πρακτικής.

  2. Η μεταφορά γνώσης της διεργασίας της έρευνας και η χρήση έρευνας στην καθημερινή νοσηλεία/φροντίδα των ασθενών.

  3. Η εμπέδωση της γνώσης και της τεχνικής της νοσηλευτικής, η απόκτηση εργαστηριακής πείρας και η εφαρμογή τους στον κλινικό χώρο, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναλύσουν τα προβλήματα υγείας των ασθενών και χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη να αξιολογήσουν και να οργανώσουν την πιο κατάλληλη νοσηλεία και φροντίδα των εκάστοτε ασθενών τους.

  4. Η ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων επικοινωνίας, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να επικοινωνούν σωστά τόσο με τους ασθενείς και το ευρύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας νοσηλείας. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, έτσι ώστε οι φοιτητές να βοηθηθούν στην παρουσίαση έρευνας και ιδεών.

  5. Η ανάπτυξη επαγγελματικής υπευθυνότητας, ώστε οι φοιτητές να είναι υπόλογοι των πράξεων τους μέσα και έξω από τον κλινικό χώρο.

  6. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία νοσηλευτή στην κοινότητα και την κοινωνία γενικά και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς όπως το ΝΜC, International Association of Nurses, European Forum κ.ά.

  7. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης σκέψης και της ευρηματικότητας για την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ως εγγεγραμμένοι νοσηλευτές Α’ επιπέδου ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Επαγγελματική Κατοχύρωση

Για την άσκηση επαγγέλματος και δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο Νοσηλευτών Κύπρου, οι απόφοιτοι του προγράμματος χρειάζεται να συμπληρώσουν πρακτική εξάσκηση (3-6 μήνες) σε νοσοκομεία/κλινικές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

 

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor Degree).