ναυτική ακαδημία page

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

 

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το μεγαλύτερο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, είναι η πρώτη και μοναδική Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο. Η ΝΑΚ προσφέρει ικανότητες στον τομέα των Πλοιάρχων, των Μηχανολόγων Μηχανικών, και των Ηλεκτρο-τεχνολόγων Εμπορικού Ναυτικού, τα οποία εγκρίθηκαν από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι υποψήφιοι δόκιμοι αξιωματικοί οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα θα λάβουν όλες τις σχετικές δεξιότητες - ικανότητες και αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις, γνωστά διεθνώς ως «Competencies» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού International Maritime Organisation (IMO), για να ασκήσουν το επάγγελμα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού στην ελληνική, κυπριακή αλλά και στη παγκόσμια ναυτιλία.

Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό για τους δοκίμους μας να πάρουν το μέγιστο επαγγελματικό αποτέλεσμα των σπουδών τους μαζί μας.

Στόχος της Ακαδημίας είναι να αναπτύξουν και να προσφέρουν αρμοδιότητες στους τρεις βασικούς τομείς της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που είναι ο τομέας της Ναυτικής Επιστήμης, της Ναυτικής Μηχανικής και της Ναυτικής Ηλεκτρο-τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κύπρο αλλά και για τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο και υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς αλλά και επαγγελματικούς κύκλους της θαλάσσιας και ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Κύπρο. Ως εκ τούτου, έχει ως στόχο να θέσει ένα τέλος στην έλλειψη ναυτικής τεχνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Τα μαθήματα που προσφέρονται στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου κατά βάση θα υλοποιούνται στο Intercollege Λάρνακας, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, κοντά στην ακτή της Λάρνακας. Τα μαθήματα προσομοίωσης τόσο της πλοήγησης όσο και του ελέγχου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των πλοίων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης της Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Επιπλέον, με βάση τις συνεργασίες με τους εταίρους της ναυτικής βιομηχανίας, πρόσθετα μαθήματα ναυτικής κατάρτισης (λχ σωστικά) θα υλοποιούνται στο επίκεντρο της ναυτιλίας της Κύπρου, που είναι η Λεμεσός. Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου έχει ως στόχο να προσελκύσει δόκιμους τόσο σε τοπικό, Ευρωπαϊκό καθώς και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, η παράδοση των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

Γιατί να επιλέξετε τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου στοχεύει στην παροχή των καλύτερων δυνατών γνώσεων και δεξιοτήτων σε όλους ανεξαιρέτως τους Δόκιμους Αξιωματικούς οι οποίοι έχουν εγγραφεί κι επιλεγεί να παρακολουθήσουν το πρότυπο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης τα οποία προσφέρει.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου λειτουργεί σαν ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στο νησί της Κύπρου, και ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα διεθνή ναυτιλιακά πρότυπα του Ι.Μ.Ο. (International Maritime Organisation) καθώς και της σύμβασης STCW (Διεθνής Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης).

Επιπλέον, τα προσόντα που θα αποκτηθούν από τη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, αναγνωρίζονται από το Κύπριακό Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο πλαίσιο της Κυπριακής σημαίας και μέσω αυτού σε όλο τον κόσμο. Η χρήση της Κύπριακής σημαίας, η οποία θεωρείται μια από τις ποιοτικότερες σημαίες της Ε.Ε. από αυτές που προσφέρονται σήμερα και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου και είναι εκείνο το οποίο θα σας βοηθήσει να εργαστείτε και να διασφαλίσετε μια καριέρα με προοπτικές στον τομέα της ναυτιλίας.

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Ναυτική ακαδημία Κύπρου έχουν κρατικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας, μηχανήματα, γέφυρες και ηλεκτρικά κυκλώματα. Η Ακαδημία μας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους Δόκιμους Αξιωματικούς στο πλαίσιο των προγραμμάτων των σπουδών.

Οι Δόκιμοι θα παρακολουθήσουν 4ετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα και για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, χρειάζεται να παραστούν σε εκπαίδευση εν πλω (εκπαιδευτικά ταξίδια) τα οποία έχουν διάρκεια 2 εξάμηνα και συμπεριλαμβάνονται μέσα στο χρόνο φοίτησης. Έχοντας αναπτύξει μια στενή σχέση με την εφοπλιστική βιομηχανία, προσπαθούμε να βρούμε την ιδανική πρακτική άσκηση για κάθε Δόκιμο, έτσι ώστε η εκπαίδευση εν πλω να είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων και ξεχωριστά σχεδιασμένη από εμάς για τον καθένα από εσάς.

Επίσης, παρέχουμε όλη την υποστήριξη από πλευράς εισδοχής αλλά και σε πρακτικά θέματα όπως οι στολές, η διαμονή, η διατροφή, η πιθανή θεώρηση διαβατήριου, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία που απαιτείται για την απρόσκοπτη εγκατάσταση, διαμονή και διαβίωση των Δοκίμων Αξιωματικών στο νησί.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους Δόκιμους και οικονομικά, και για το λόγο αυτό, έχουμε εξασφαλίσει οικονομικές συνθήκες τέτοιες ώστε, μέσα από ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης, να διασφαλίζεται πως τα δίδακτρά μας θα είναι προσιτά σε όλους και πως η μετέπειτα εργασία αλλά και η πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας να είναι διασφαλισμένη από την αρχή των σπουδών.

 

Προγράμματα Σπουδών

 

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου προσφέρει αυτή τη στιγμή τρία προγράμματα σπουδών στη Ναυτική Επιστήμη (Πλοίαρχοι), Ναυτική Μηχανική (Μηχανικοί) και Ναυτικής Ηλεκτρο-τεχνολογίας (Ηλεκτρο-τεχνολόγοι).

 

 

 

Ναυτική Επιστήμη (Πλοίαρχοι)

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα στην Ναυτική Επιστήμη στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου στοχεύει στην εκπαίδευση Πλοιάρχων Αξιωματικών σε εμπορικά πλοία, με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών). Με την ολοκλήρωση της 4ετούς φοίτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση ενός χρόνου εν πλω (σε δυο ξεχωριστά εξάμηνα), οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τον βαθμό Αξιωματικού της φυλακής γεφύρας και θα έχουν την ευκαιρία να προαχθούν σε Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Master.

 • Οι Αξιωματικοί Καταστρώματος είναι υπεύθυνοι για την πλοήγηση, την πραγματοποίηση ελιγμών και τον ασφαλή χειρισμό του πλοίου, τις επικοινωνίες μεταξύ πλοίου και ξηράς, το χειρισμό και την παράδοση του φορτίου, καθώς και τη λειτουργία των συσκευών διάσωσης.

 • Ο Πλοίαρχος έχει την ευθύνη του την απόλυτη εντολή του σκάφους, ενεργώντας για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του πλοίου.

 

 

Γενικοί Στόχοι

Προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί φυλακής γέφυρας (Πλοίαρχοι) στον απαιτητικό χώρο της Ναυτικής Επιστήμης.

Παρέχει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για να υπερέχουν στη θαλάσσια βιομηχανία ως Υπαξιωματικοί και στη συνέχεια να προαχθούν σε Προϊσταμένοι & Masters.

Εκπαιδεύει τους φοιτητές στις θεμελιώδεις αρχές της πλοήγησης και το χειρισμό του πλοίου καθώς και την ασφαλή λειτουργία και διοίκηση του πλοίου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Καλλιέργεια αναλυτικών δεξιοτήτων, τακτικών επίλυσης προβλημάτων κριτικής σκέψης.

Προώθηση της δεοντολογίας της ευθύνης και της ηθικής.

Να υποδηλώσει τη σημασίας της ασφαλούς εκτέλεσης του επικεφαλή αξιωματικού της πλοήγησης καθηκόντων ρολογιών, τόσο στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι.

Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσα από εκπαιδεύσεις ως Αξιωματικός καταστρώματος και προηγμένων βαθμών.

Καλύπτουν τουλάχιστον το ελάχιστο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) πρότυπο επάρκειας για τον επικεφαλή αξιωματικό της φυλακής γέφυρας (STCW 2010 Σύμβαση του κεφαλαίου ΙΙ, τμήμα ΑΙΙ / 1. ΙΜΟ μοντέλο 7.03 Λειτουργίες 1, 2 & 3) ?

Να αναπτύξουν δεξιότητες γιατην αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, Προϊσταμένους, Masters, εμπειρογνώμονες της ναυτιλίας και του προσωπικού σε θέματα σχετικά με τις τεχνικές έννοιες, τους κινδύνους και τις προφυλάξεις.

Προσφέρουν μια σφαιρική εικόνα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του πλοίου, έτσι ώστε ο αξιωματικός να αποκτήσει επαγγελματικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

 

Ειδικοί Στόχοι

Εξοπλισμός των φοιτητών με τις θεμελιώδεις γνώσεις και τις αναλυτικές ικανότητες, για τη χρήση του εξοπλισμού εν πλω, προσομοίωσης και εργαστηριακής εμπειρίας, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο δύσκολο τομέα της ναυτικής επιστήμης.

Διευκόλυνση της μάθησης και κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής επιστημής άμεσα συνδεδεμένης με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Παρέχει τις θεωρητικές και υπολογιστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λύση των εφαρμοσμένων και θεωρητικών θαλάσσιων προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής επιστημής.

Παρέχει πρακτική και πειραματική εμπειρεία και ενός έτους εμπειρία εν πλω, που επιτρέπει στους μαθητές να συνδεθούν άμεσα με τις βασικές γνώσεις και τη θεωρία.

Προετοιμάζει τους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες, προκειμένου να παρέχουν λύσεις σε διάφορα ναυτικά προβλήματα / καταστάσεις.

Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική επάρκεια στον τομέα της ειδικότητάς τους, προκειμένου να γίνουν επαγγελματικά επιτυχημένοι αξιωματικοί καταστρώματος και να προωθήσουν το όραμα της εταιρείας.

Αποκτήστε τις συγκεκριμένες γνώσεις που αφορούν: στη πλοήγηση, στη διαχείριση και στην αποθήκευση φορτίου, τον έλεγχο της λειτουργίας του πλοίου και τη μέριμνα των επιβαινόντων, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο με βάση την STCW του ΔΝΟ (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποιήσεις και τήρησης φυλακών των ναυτικών)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Έχουν μια εις βάθος γνώση και κατανόηση των διεργασιών και τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα των ναυτικών της επιστήμης.

 • Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική, και τις τεχνικές πλοήγησης για να αναλύσουν και να λύσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με θαλάσσιες μελέτες.

 • Εκπαιδευτούν στους θαλάσσιους κινητήρες και τα ναυτικά μέσα ηλεκτρονικής για τις εξειδικευμένες λειτουργίες της ναυτικής επιστήμης.

 • Μάθουν τους ορισμούς και την εξειδικευμένη ορολογία των θαλάσσιων τεχνικών στα αγγλικά.

 • Αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την ηγεσία και τη διοίκηση, τα θαλάσσια νομικά θέματα και το ναυτικό δίκαιο.

 • Είναι έμπειροι στην αξιολόγηση της διαχείρισης κινδύνου, την ασφάλεια επί του σκάφους και των επικοινωνιών.

 • Έχουν σε βάθος γνώση της ναυτικής τέχνης καταστρώματος, της πλοήγησης, της θαλάσσιας μετεωρολογίας,της μεταφοράς φορτίου και ναύλωσης-ασφάλισης.

 • Εξοικειωθούν με τις έννοιες του κώδικα COLREGS, των συστημάτων ECDIS & GMDSS, ARPA και ISPS-SSO, RADAR, BMS & BTM-BRM προσομοίωσης.

 • Εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στη χρήση των διαφόρων προσομοιωτών (προσομοιωτής Bridge, GMDSS & επικοινωνίες προσομοιωτή, τη διακίνηση φορτίων)

 • Έχουν ευρεία γνώση της MARPOL - Ballast Water Management.

 • Αποκτήσουν εμπειρία στην πλοήγηση, την πραγματοποίηση ελιγμών και τον ασφαλή χειρισμό του πλοίου.

 • Επικοινωνούν μεταξύ πλοίου και στεριάς.

 • Διαχειρίζονται και παραδίδουν φορτίο.

 • Χειρίζονται όλες τις σωστικές συσκευές.

 • Έχουν λεπτομερή γνώση των στοιχείων του σκάφους, των δομικών μερών του και των βασικών αρχών της μηχανικής και της ναυτικής αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά με άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.

 • Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της ναυτικής επιστήμης.

 • Κατανοούν τα επιχειρησιακά βασικά μιας ναυτιλιακής εταιρείας, προκειμένου να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με το προσωπικό της έδρας.


 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι γενικές απαιτήσεις εισαγωγής για την είσοδο σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα Απολυτήριο Λυκείου ή άλολος ισότιμος τίτλος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας του '15 με άριστα το 20 '(75%) ή το ισοδύναμό της. Επίσης, για τη Ναυτική Επιστήμη, την Επιστήμη των Ναυτικών Μηχανικών και των Ναυτικών Ηλεκτρο-τεχνολόγων, οι μαθητές καλούνται να έχουν στο απολυτήριο λυκείου, κατά μέσο όρο 15/20 στα Μαθηματικά ή / και στη Φυσική.

Εναλλακτικά εκτός από τις ακαδημαΪκές επιδόσεις, λαμβάνουμε υπόψη τη συμμετοχή του φοιτητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο δεξιότητές του και το γενικότερο γνωστικό υπόβαθρο .

Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας: οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον TOEFL βαθμολογίας 550 σε έντυπη μορφή ή 213 στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή GCSE "O" Level με "C" ή IELTS με βαθμολογία 5,5 ή τοποθέτηση στο ENGL-100 επίπεδου του Πανεπιστημίου Τεστ Λευκωσίας. Τέλος μπορεί να γίνουν αποδεκτά και διεθνως αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκμάθησης της αγγλικης γλώσσας (λχ Cambridge Michigan) επιπέδου B2 (Lower).

 

Ιατρικές Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δόκιμοι εισδοχής για τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, πρέπει να υποβληθούν σε Ιατρική Εξέταση Πιστοποίησης Φυσικής Κατάστασης για ναυτικούς, η οποία βασίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό STCW I / 9.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Μηχανικοί)

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρόγραμμα Ναυτικής Μηχανικής στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου στοχεύει στην εκπαίδευση ατόμων για να γίνουν Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αξιωματικοί σε εμπορικά πλοία, με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών). Με την ολοκλήρωση της 4ετούς φοίτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση ενός χρόνου εν πλω (σε 2 ξεχωριστά εξάμηνα), οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τον τίτλο Αξιωματικού Μηχανής, και έτσι έχουν την ευκαιρία να προαχθούν στη θέση του Μηχανικού και Αρχιμηχανικού.

 • Ο Αξιωματικός Μηχανής, κάτω από τις διαταγές του Αρχιμηχανικού, είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή, όπου απαιτείται, των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, κάτι που απαιτεί επιδεξιότητα και γνώση του αντικειμένου, ο οποίος θα πρέπει να ψάχνει συνεχώς στην επαγγελματική τους εξέλιξη και πάντα να ενημερώνεται για όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

 • Ο Αρχιμηχανικός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του κινητήρα δωματίου, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση όλων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου.

 

 

Γενικοί Στόχοι

Προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες μηχανικοί στον απαιτητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής.

Παρέχει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για να υπερέχουν στον τομέα της ναυτικής μηχανικής, ως επικεφαλείς αξιωματικοι μηχανικής παρακολούθησης και, στη συνέχεια, την προαγωγή τους σε Β'Μηχανικό & Διευθύνων Μηχανικό.

Παρέχει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της ναυτικής μηχανικής βιομηχανίας.

Καλλιέργεια αναλυτικών δεξιοτήτων, τακτικές επίλυσης προβλημάτων , και της κριτικής σκέψης.

Προώθηση της ηθικής της μηχανικής, της εργασιακής υπευθυνότητας, και ενδεδειγμένων πρακτικών.

Πραγματοποίηση επιτήρησης εφαρμογής των ασφαλών πρακτικών, με ταυτόχρονη άσκηση του σημαντικού καθήκοντος του επικεφαλούς αξιωματικού μηχανικής, τόσο στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι.

Δημιουργία ευαισθητοποίησης για τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παγκόσμια προβλήματα.

Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω τεχνικών κατάρτισης και προηγμένων βαθμών.

Κάλυψη τουλάχιστον στο ελάχιστο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) προτύπου της αρμοδιότητας για τον επικεφαλή αξιωματικό της επιτήρησης μηχανής (STCW 2010 Σύμβαση Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα AIII / 1 μοντέλο πορεία του ΙΜΟ 7.04 Λειτουργίες 1, 2, 3 & 4).

Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους Διευθύνοντες Μηχανικούς και του κοινού σε θέματα σχετικά με τις τεχνικές έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.

 

Ειδικοί Στόχοι

Εξοπλισμός των φοιτητών με βασικές γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες, τα εργαλεία μηχανικής, προσομοίωσης και εργαστηριακής εμπειρίας, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον τεχνολογικά προκλητικό τομέα της ναυτικής μηχανικής. Διευκόλυνση της μάθησης και κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής μηχανικής άμεσα συνδεδεμένης με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. .

Παρέχει τις θεωρητικές και υπολογιστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λύση των θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής μηχανικής.

Παρέχει πρακτική και πειραματική εμπειρεία και ενός έτους εμπειρία εν πλω, που επιτρέπει στους μαθητές να συνδεθούν άμεσα με τις βασικές γνώσεις και τη θεωρία.

Προετοιμάζει τους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες, προκειμένου να παρέχουν λύσεις μηχανικής.

Προετοιμάζει τους μαθητές να σχεδιάζουν / εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση προβλημάτων ναυτικής μηχανικής.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων να γράφουν τεχνικές εκθέσεις.

Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική επάρκεια στον τομέα της ειδικότητάς τους, προκειμένου να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες ναυτικοί μηχανικοί.

Απόκτηση ορισμένων γνώσεων σχετικών με: Ναυτική Μηχανική, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών ελέγχου, συντήρηση και επισκευή, έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα των επιβαινόντων, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο με βάση την STCW του ΔΝΟ (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποιήσεις και τήρησης φυλακών AIII / 1) ικανότητας.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

Έχουν μια εις βάθος γνώση και κατανόηση των διεργασιών και τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της ναυτικής μηχανικής.

Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική, και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύσουν και να λύσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη ναυτική μηχανική.

Κάνουν μηχανικά εργαστήρια για εξειδικευμένες λειτουργίες της ναυτικής μηχανικής.

Έχουν ευρεία γνώση του ναυτικού δικαίου, προκειμένου να κατανοήσουν την επίδραση του νόμου στον τομέα της ναυτικής μηχανικής.

Είναι υπεύθυνοι για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου.

Μάθουν ορισμούς και εξειδικευμένη ορολογία των ναυτικών στα αγγλικά.

Χρησιμοποιούν τις γνώσεις της ναυτικής μηχανικής και τα εργαλεία για να σχεδιάσουν μια δομή, ένα αντικείμενο ή μια διαδικασία που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες εντός των κοινωνικών , οικονομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, της ηθικής, της βιωσιμότητας, και της ασφάλειας.

Έχουν σε βάθος γνώση των εννοιών της μηχανικής και των τεχνικών απαιτήσεων και περιορισμών που σχετίζονται με το ναυτικό μηχανικό σχεδιασμό.

Χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα μέτρησης και το λογισμικό του υπολογιστή για να ανακατασκευάσουν τα εξαρτήματα των διαφόρων κατασκευών υπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση.

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το Δωμάτιο Μηχανικής Προσομοίωσης και να εξοικειωθούν με τις έννοιες της ψύξης, των συστημάτων σωληνώσεων, του θαλάσσιου λέβητα, των κύριων συστημάτων θαλάσσιων μηχανημάτων και του ΜΣΙ.

Έχουν ευρεία γνώση των τύπων των πλοίων, της αρχιτεκτονικής και της κατασκευής.

Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.

Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα του μηχανολόγου μηχανικού.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι γενικές απαιτήσεις εισαγωγής για την είσοδο σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα Απολυτήριο Λυκείου ή άλολος ισότιμος τίτλος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας του '15 με άριστα το 20 '(75%) ή το ισοδύναμό της. Επίσης, για τη Ναυτική Επιστήμη, την Επιστήμη των Ναυτικών Μηχανικών και των Ναυτικών Ηλεκτρο-τεχνολόγων, οι μαθητές καλούνται να έχουν στο απολυτήριο λυκείου, κατά μέσο όρο 15/20 στα Μαθηματικά ή / και στη Φυσική.

Εναλλακτικά εκτός από τις ακαδημαΪκές επιδόσεις, λαμβάνουμε υπόψη τη συμμετοχή του φοιτητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο δεξιότητές του και το γενικότερο γνωστικό υπόβαθρο .

Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας: οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον TOEFL βαθμολογίας 550 σε έντυπη μορφή ή 213 στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή GCSE "O" Level με "C" ή IELTS με βαθμολογία 5,5 ή τοποθέτηση στο ENGL-100 επίπεδου του Πανεπιστημίου Τεστ Λευκωσίας. Τέλος μπορεί να γίνουν αποδεκτά και διεθνως αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκμάθησης της αγγλικης γλώσσας (λχ Cambridge Michigan) επιπέδου B2 (Lower).

 

Ιατρικές Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δόκιμοι εισδοχής για τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, πρέπει να υποβληθούν σε Ιατρική Εξέταση και Πιστοποίηση Φυσικής Κατάστασης για ναυτικούς, η οποία βασίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό STCW I / 9.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  (ΗΛΕΚΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ)

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟI ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Με την ολοκλήρωση της 4ετούς φοίτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση ενός χρόνου εν πλω (σε 2 ξεχωριστά εξάμηνα), οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν το Πιστοποίηση Αξιωματικού Ηλεκτροτεχνικής, με βάση τα πρότυπα της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών ναυτικών).

Τα πιο σύγχρονα πλοία ελέγχονται ή παρακολουθούνται με ηλεκτρονικά συστήματα, αυτοματισμούς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως εκ τούτου, απαιτείται για τη λειτουργία τους και τη σωστή συντήρηση τους, έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΤΗ ΕΤΟ έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή όλων των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις ραδιοεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας.

 

Γενικοί Στόχοι

Προετοιμάζει τους μαθητές να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες ηλεκτροτεχνολόγοι αξιωματικοί στον απαιτητικό τομέα της Ναυτικής Ηλεκτροτεχνολογίας.

Παρέχει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες για να υπερέχουν στον τομέα της Ναυτικής Ηλεκτροτεχνολογίας, ως Ηλεκτροτεχνολόγοι αξιωματικοί(ΕΤΟ).

Παρέχει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές της ηλεκτρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις τεχνολογικές προκλήσεις της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογικής βιομηχανίας.

Καλλιεργεί αναλυτικές δεξιότητες, τακτικές επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.

Προωθούν την ηθική, την υπευθυνότητα εργασίας, την ηγεσία και την ομαδική εργασία, και τις πρακτικές ηθικής.

Πραγματοποιούν με ασφάλεια τα ηλεκτροτεχολογικά καθήκοντα του αξιωματικού.

Προώθηση της δια βίου μάθησης και της συνεχούς εκπαίδευσης μέσω ηλεκτροτεχνικής κατάρτισης και προηγμένους βαθμούς.

Να καλύψουν το ελάχιστο πρότυπο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) της αρμοδιότητας για τον επικεφαλή αξιωματικό του αξιωματικού ηλεκτρο-τεχνικής (STCW 2010 Σύμβαση Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα AIII / 6. Μοντέλο πορεία του ΙΜΟ 7.08 Λειτουργίες 1, 2, και 3)

Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους, εμπειρογνώμονες της ναυτιλίας και του κοινού σε θέματα σχετικά με τις τεχνικές έννοιες, τους κινδύνους και τις συστάσεις.

 

Ειδικοί Στόχοι

Εξοπλισμός των φοιτητών με βασικές γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες, ηλεκτρικά και τεχνολογικά εργαλεία, εμπειρία προσομοίωσης και εργαστηριακή εμπειρία, προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στο δύσκολο τομέα της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

Διευκόλυνση της μάθησης και κατάρτισης στον τομέα της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανία και την τρέχουσα προηγμένης-τελευταίας τεχνολογίας.

Παρέχει τις θεωρητικές και υπολογιστικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λύση των δύο θεωρητικών και πρακτικών ηλεκτρικών και τεχνολογικών προβλημάτων στον τομέα της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

Παρέχει πρακτική και πειραματική εμπειρεία και ενός έτους εμπειρία εν πλω, που επιτρέπει στους μαθητές να συνδεθούν άμεσα με τις βασικές γνώσεις και τη θεωρία.

Προετοιμάζει τους μαθητές να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες με σκοπό την παροχή ηλεκτρο-τεχνολογικών λύσεων.

Προετοιμάζει τους μαθητές να σχεδιάζουν / εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες για την επίλυση των προβλημάτων ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων να γράφουν τεχνικές εκθέσεις.

Παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να αναπτύξουν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνική επάρκεια στον τομέα της ειδικότητάς τους, προκειμένου να γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αξιωματικοί ηλεκτροτεχνολογίας.

Απόκτηση ορισμένων γνώσεων σχετικών με: Ηλεκτρική, Ηλεκτρονική Μηχανική και Ελέγχου Μηχανική, συντήρηση και επισκευή, έλεγχος της λειτουργίας του πλοίου και μέριμνα των επιβαινόντων, όλα σε επιχειρησιακό επίπεδο με βάση την STCW του ΔΝΟ (Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποιήσεις και τήρησης φυλακών AIII / 1) ικανότητας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

Έχουν μια εις βάθος γνώση και κατανόηση των διεργασιών και τεχνολογιών που εμπλέκονται στον τομέα της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά, τη φυσική, και τις τεχνικές μηχανικής για να αναλύσουν και να λύσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη ναυτική ηλεκτροτεχνολογία.

Εκπαιδευτούν σε ηλεκτρικά, υψηλής τάσης, ανίχνευση σφαλμάτων, στη τεχνικά και ψηφιακά συστήματα και μηχανήματα για τις εξειδικευμένες λειτουργίες της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

Μάθουν ορισμούς και εξειδικευμένη ορολογία των τεχνικών ναυτικών στα αγγλικά.

Χρησιμοποιούν την ηλεκτρική γνώση και τα εργαλεία για να σχεδιάσουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τις ηλεκτρικές συσκευές, τους αισθητήρες μέτρησης και τις μετρήσεις σχεδίου ηλεκτρικών συσκευών.

Έχουν σε βάθος γνώση των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ελέγχου των μηχανημάτων καταστρώματος και του εξοπλισμού χειρισμού φορτίου.

Έχουν εμπειρία και υψηλές δεξιότητες στα ηλεκτρονικά συστήματα, στους αυτοματισμούς και τους υπολογιστές για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή τους.

Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και επισκευή όλων των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων, η οποία περιλαμβάνει ραδιοεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα πλοήγησης.

Μάθουν να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό προσομοιωτή κινητήρα και να εξοικειωθούν με τις έννοιες των αισθητήρων, συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, αναλογικά ηλεκτρονικά, εσωτερικά-εξωτερικά συστήματα επικοινωνίας και ηλεκτρικά συστήματα του ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Χρησιμοποιούν τον προσομοιωτή γέφυρα και τον εξοπλισμό πλοήγησης γέφυρας.

Έχουν ευρεία γνώση των ηλεκτρουδραυλικών και ηλεκτρολογικών πνευματικών συστημάτων και βοηθητικών μηχανήματών των πλοίων.

Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους χρησιμοποιώντας προφορικές ή γραπτές δεξιότητες.

Γνωρίζουν τη σημασία και τα οφέλη της δια βίου μάθησης στο επάγγελμα της ναυτικής ηλεκτροτεχνολογίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Οι γενικές απαιτήσεις εισαγωγής για την είσοδο σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι ένα Απολυτήριο Λυκείου ή άλολος ισότιμος τίτλος σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας του '15 με άριστα το 20 '(75%) ή το ισοδύναμό της. Επίσης, για τη Ναυτική Επιστήμη, την Επιστήμη των Ναυτικών Μηχανικών και των Ναυτικών Ηλεκτρο-τεχνολόγων, οι μαθητές καλούνται να έχουν στο απολυτήριο λυκείου, κατά μέσο όρο 15/20 στα Μαθηματικά ή / και στη Φυσική.

Εναλλακτικά εκτός από τις ακαδημαΪκές επιδόσεις, λαμβάνουμε υπόψη τη συμμετοχή του φοιτητή σε εξωσχολικές δραστηριότητες, τις ηγετικές ικανότητες, και άλλες σχετικές πληροφορίες που αφορούν στο δεξιότητές του και το γενικότερο γνωστικό υπόβαθρο .

Η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας: οι μαθητές θα πρέπει να παρουσιάσουν τουλάχιστον TOEFL βαθμολογίας 550 σε έντυπη μορφή ή 213 στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή GCSE "O" Level με "C" ή IELTS με βαθμολογία 5,5 ή τοποθέτηση στο ENGL-100 επίπεδου του Πανεπιστημίου Τεστ Λευκωσίας. Τέλος μπορεί να γίνουν αποδεκτά και διεθνως αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκμάθησης της αγγλικης γλώσσας (λχ Cambridge Michigan) επιπέδου B2 (Lower).

 

Ιατρικές Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δόκιμοι εισδοχής για τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, πρέπει να υποβληθούν σε Ιατρική Πιστοποίηση Φυσικής Κατάστασης για ναυτικούς, η οποία βασίζεται, σύμφωνα με τον κανονισμό STCW I / 9.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟIΤΗΣΗΣ

Όλοι οι δόκιμοι λαμβάνουν υποτροφία ύψους 25% κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κι έτσι τα δίδακτρα για το πρώτο έτος διαμορφώνονται στα €6,713. Με την ένταξή τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αναλύεται παρακάτω, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα για τα 3 επόμενα έτη και να έχουν μηδενική οικονομική επιβάρυνση στο υπόλοιπο των σπουδών τους.

Πρόνοιες Σχεδίου Χρηματοδότησης Δοκίμων Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου (ΝΑΚ)

(Πανεπιστήμιο Λευκωσίας)

 

Ισχύει για Έλληνες Φοιτητές

 • Διάρκεια σπουδών: 4 χρόνια

 • Διάρκεια πρακτικής στα πλοία: 1 χρόνο

 • Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά

 • Δίδακτρα ανά έτος: €7,500

Όλοι οι δόκιμοι λαμβάνουν υποτροφία ύψους 20% κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου σπουδών από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κι έτσι τα δίδακτρα για το πρώτο έτος διαμορφώνονται στα €6,000.

 1. Συμμετοχή στο Σχέδιο Χρηματοδότησης θα δικαιούνται οι δόκιμοι που ακολουθούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Γενική βαθμολογία 2.0 από τα 4.0 CPA (βαθμός C) και στα δύο εξάμηνα.

  • Επιτυχής ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης Ασφάλειας.

  • Επιτυχή ολοκλήρωση δίμηνης πρακτικής στα πλοία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

  • Θετική αξιολόγηση από τον υπεύθυνο στο πλοίο.

  • Είναι κάτω των 27 ετών.

 2. Το σχέδιο περιλαμβάνει τους πιο κάτω όρους:

  • Ο κάθε δόκιμος θα έχει μια χρηματοδότηση ύψους €2500 από μια Ναυτιλιακή Εταιρεία, και το ίδιο ποσό €2.500 από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το 2ο, 3ο & 4ο έτος σπουδών. Σύνολο €5.000 για κάθε χρόνο, δηλ. η χρηματοδότηση για τα 3 τελευταία έτη θα είναι €5.000 ανά έτος.

  • Το υπόλοιπο παραμένει ως ποσό ύψους των €2,500 ανά έτος, δηλ. €7.500 συνολικά για το έτος 2,3 & 4. Η εγγυημένη πρακτική στα πλοία με μισθούς γύρω στα €700 το μήνα για 12 μήνες = €8,400, αποπληρώνει εξ ολοκλήρου το ποσό των €7.500.

  • Ο δόκιμος δεσμεύεται σε 3ετή εργασία στην Ναυτιλιακή Εταιρεία που τον έχει χρηματοδοτήσει (μέσος μισθός €2.700 τον μήνα).

  • Μέσω της εργασίας του αποπληρώνει την χρηματοδότηση του σε 24 ισότιμες δόσεις με τον εξής τρόπo ή με οποιοδήποτε άλλο διακανονισμό:

                                                                                                                                             5ο Έτος                         6ο Έτος

   Μέσος Μηνιαίος μισθός                                                                                                   € 2,700                          € 2,700

   Αποπληρωμή Πανεπιστήμιου Λευκωσίας                                                                       € (312,5)                        € (312,5)

   Αποπληρωμή Ναυτιλιακής Εταιρείας                                                                              € (312,5)                        € (312,5)

   Καινούργιος Μηνιαίος μισθός                                                                                          € 2,075                           € 2,075

  • 2.5. Σε περίπτωση που ο δόκιμος αποσυρθεί από το πρόγραμμα, δεν το ολοκληρώσει, δεν διατηρήσει ικανοποιητική βαθμολογία GPA, δεν έχει συνεχείς θετικές αξιολογήσεις από την πρακτική του/της, ή δεν ολοκληρώσει την εργοδότηση του/της στην Ναυτιλιακή Εταιρεία που τον/την έχει χρηματοδοτήσει, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο από τα δίδακτρα γίνεται αυτόματα χρέος το οποίο θα συλλεχθεί από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Ο Έλληνας σπουδαστής της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, με την ένταξή του στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, καλύπτει εξ ολοκλήρου τα δίδακτρα του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών κι έχει διασφαλισμένη απασχόληση στην υπερπόντια εμπορική ναυτιλία με την αποφοίτησή του. Επιβαρύνεται δηλ. μόνο με τα δίδακτρα του 1ου έτους ύψους €6,000 (μετά από υποτροφία 20%).

 
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:
 • Εγγυημένη πρακτική σε Ναυτιλιακές εταιρείες που βρίσκει η ΝΑΚ

 • Εγγυημένη μελλοντική απασχόληση σε άτομα που εισέρχονται στο σχέδιο

 • Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

 • Υπό την έγκριση του ΤΕΝ Κύπρου

 • Η ΝΑΚ δεν περιλαμβάνει στέγαση ή σίτιση στους δοκίμους

 • Επιπλέον χρεώσεις όπως για παράδειγμα στολές και επιπλέον εκπαιδεύσεις, δεν περιλαμβάνονται στα δίδακτρα.

 
ΔΙΑΜΟΝΗ

Οι Δόκιμοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου (ΝΑΚ), υπάρχει η δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να βοηθηθούν από λειτουργούς της ίδιας της Ακαδημίας στην εύρεση διαμονής τόσο πριν όσο και μετά την έλευσή τους στη Λάρνακα Κύπρου.

 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ

Υπάρχουν πολλές επιλογές διαμονής για τους φοιτητές στη Λάρνακα, και είναι στο χέρι μας να σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη λύση με βάση τις ανάγκες σας. Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας στη Λάρνακα βοηθά δόκιμους στην εύρεση ενός κατάλληλου και άνετου μέρους για να ζήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και προσφέρει στους δοκίμους πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης, ενοικίασης επίπλων, κ.λπ.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι δόκιμοι να βρουν καταλύματα που βρίσκονται κοντά στην Ακαδημία, έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και στήριξη μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον.

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Εάν χρειάζεστε ένα μέρος για να μείνετε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν κανονίσετε τη μόνιμη διαμονή σας, μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε από ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων μέχρι ένα συμβατικό και λιγότερο ακριβό ξενοδοχείο κοντά στην περιοχή της πανεπιστημιούπολης.

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία - Αποκατάσταση

Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσμίως τον 1ο μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και η Κύπρος ήδη διαθέτει τον 3ο μεγαλύτερο στόλο μέσα στην Ε.Ε. και τον 10ο μεγαλύτερο στόλο σε ολόκληρο τον κόσμο, με 1.677 πλοία, τονάζ περίπου 23 εκατομμυρίων υπό την Κυπριακή σημαία και 55.000 απασχολούμενους ναυτικούς.

Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές, σε ηλικία που οι περισσότεροι νέοι, οι οποίοι ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατευθύνσεις, δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου αποκτούν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και ταυτόχρονα το δίπλωμα Αξιωματικού Γ΄ τάξης. Στη συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ηλεκτρο-τεχνολόγους και, κατόπιν σε Α΄ Πλοιάρχους, Μηχανικούς ή Ηλεκτρο-τεχνολόγους, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, με την στήριξη του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ανατολικής Μεσογείου (Μar.In.Em) και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και έχοντας το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των εγκαταστάσεων του υπερσύγχρονου Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης της Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), αποτελεί ένα βήμα εκπαιδευτικής πρωτοπορίας για τα ελληνικά και κυπριακά δεδομένα.

Προσφέρει προγράμματα δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πιστοποιημένα από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξειδικευμένα πιστοποιητικά, προγράμματα κατάρτισης, αλλά και δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της ναυτιλίας εφόδια τα οποία θα καταστήσουν ικανούς τους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν την εργοδότησή τους σε μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες στον κόσμο.

Η Κύπρος είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στη ναυτιλία από την αρχαιότητα, ενώ η γεωγραφική της θέση κατά μήκος σημαντικών εμπορικών οδών και η καθιέρωση της ως το πρώτο λιμάνι της Ε.Ε. δίπλα στη Διώρυγα του Σουέζ, την καθιστούν καίριο ναυτιλιακό κόμβο.

Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου είναι η μόνη στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που προσφέρει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου στους αξιωματικούς του εμπορικού ναυτικού κι έχει διασφαλισμένη όχι μόνο την έμμισθη πρακτική εξάσκηση των δόκιμων αξιωματικών κατά τη διάρκεια των σπουδών (δύο συνολικά εξάμηνα με μισθό περίπου 700€ / μήνα) αλλά και την άμεση πρόσληψη και εξεύρεση εργασίας μετά την αποφοίτηση στην ποντοπόρο ναυτιλία (μέσος πρώτος μισθός περίπου €2.700 τον μήνα). Μάλιστα οι δόκιμοι αξιωματικοί θα γνωρίζουν μετά το πρώτο έτος φοίτησης, την εταιρία στην οποία θα εργαστούν μετά την αποφοίτησή τους.

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά.

 

Διαπίστευση

Τα προγράμματα της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου προσφέρονται στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών και των κριτηρίων που καθορίζονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (Ι.Μ.Ο.). Προκειμένου οι πιστοποιήσεις μας να είναι αποδεκτές, η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου έχει υποβάλει όλες τα δεδομένα που αφορούν στις πληροφορίες που συσχετίζονται με τα προγράμματα σπουδών και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και πρακτικής στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Ε.Ν.), κι έχει ελεγχθεί για όλα τα παραπάνω.

Επίσης, οι δόκιμοι της σχολής μας θα μπορούν να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα πτυχίο στον τομέα των σπουδών τους πανεπιστημιακού επιπέδου από το Intercollege Λάρνακας έχοντας το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης των εγκαταστάσεων του υπερσύγχρονου Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης της Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM). Για το σκοπό αυτό, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες έχουν υποβληθεί από το Intercollege Λάρνακας στον Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης.