ηλεκτρολογική μηχανικη-page

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

 

 

Εισαγωγή

 

Ο κλάδος της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής ασχολείται τόσο με σήματα χαμηλής τάσης και υψηλών συχνοτήτων όσο και με σήματα υψηλής τάσης και χαμηλών συχνοτήτων και έχει πρωτοστατήσει στους τομείς των αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών συστημάτων, ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών, συστημάτων ελέγχου, συστημάτων επεξεργασίας σημάτων, ηλεκτρικών μηχανών, συστημάτων παραγωγής και διανομής ενέργειας, κ.λ.π. Οι σπουδές στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής παρέχουν στον απόφοιτο του κλάδου τα αναγκαία εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία με υψηλές απολαβές.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα παρέχεται από ακαδημαϊκό επιστημονικό προσωπικό, με πείρα στη βασική έρευνα και στη βιομηχανία, που εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρονική ή Ηλεκτρολογική Μηχανική ή/και στους ειδικούς κλάδους αυτών των τομέων.

 

Στόχοι

  1. Η παροχή γνώσης σ ’ένα ευρύ φάσμα βασικών αρχών της μηχανικής που διέπουν την ηλεκτρονική και ηλεκτρολογική μηχανική.

  2. Η εμπέδωση γνώσης των μεθόδων και τεχνολογιών της ηλεκτρονικής και ηλεκτρολογικής μηχανικής και η απόκτηση εργαστηριακής πείρας στην εφαρμογή τους, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναλύσουν πραγματικά προβλήματα και να σχεδιάσουν και να δώσουν ικανοποιητικές μηχανολογικές λύσεις τις οποίες να διέπουν η καινοτομία και η ευρηματικότητα.

  3. Η ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων προγραμματισμού χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού μηχανολογικών λύσεων.

  4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρουσιάσουν τις τεχνολογικές ιδέες τους προφορικά, γραπτά και με γραφικά μέσα.

  5. Η εισαγωγή των φοιτητών στο ρόλο του επαγγελματία ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού στην κοινωνία και η δυνατότητα εγγραφής αποφοίτων σε επαγγελματικούς οργανισμούς, όπως το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

  6. Η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, της ελεύθερης σκέψης και της ευρηματικότητας για την προσαρμογή των φοιτητών σε ένα περιβάλλον συνεχούς αλλαγής για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην ηλεκτρονική μηχανική ή/και για περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

 

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, όπου οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη των καθηγητών τους, ασκούνται πειραματικά σε μικρές ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 12 άτομα. Τα πειραματικά αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρονική, Ψηφιακά Συστήματα, Μικροεπεξεργαστές, Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Κυκλώματα Μικροκυματικής και Οπτικές Ίνες.

 

Πρακτική Άσκηση

Στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, παρέχονται ευκαιρίες για πρακτική άσκηση (practical training), η οποία αυξάνει τις προοπτικές επιτυχούς και ικανοποιητικής εργοδότησης μετά την αποφοίτηση. Επαγγελματική Κατοχύρωση Οι απόφοιτοι του κλάδου Ηλεκτρολογικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη στο ΕΤΕΚ.

 

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor Degree).