επιστημες αγωγής-page

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως πρόγραμμα επιπέδου Master στις Επιστήμες Αγωγής. Τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο περιλαμβάνουν:

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση,

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

 • Μουσική Παιδαγωγική,

 • Τέχνες και Εκπαίδευση,

 • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 • Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

 • Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής βαθιά γνώση στο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει και ταυτόχρονα να ασκηθεί σε δεξιότητες έρευνας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης), οι οποίοι ενδιαφέρονται:

Να εμβαθύνουν σε έννοιες, αρχές και γενικεύσεις του γνωστικού αντικειμένου που επιλέγουν και να ασκηθούν σε σχετικές δεξιότητες. Να καταλάβουν θέση σε επίπεδο σχολείου ( βοηθός διευθυντής, διευθυντής ) ή/και σε επίπεδο υπουργείου ( επιθεωρητής, παιδαγωγικός σύμβουλος, ανώτερος λειτουργός εκπαίδευσης ). Να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα και να διακριθούν μέσω εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς αιχμής.

Το γνωστικό αντικείμενο Μουσική Παιδαγωγική απευθύνεται σε εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στη Μουσική ή εκπαιδευτικούς με πανεπιστημιακό τίτλο στις Επιστήμες Αγωγής οι οποίοι έχουν πρόσθετα διπλώματα / προσόντα / διδακτική εμπειρία / καλλιτεχνική δραστηριότητα στη Μουσική. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η επανάσταση που φέρνει η εξ αποστάσεως μάθηση μέσω του διαδικτύου, είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Μετά από την γραφή και την τυπογραφία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει πλέον εδραιωθεί ως το ‘τρίτο κύμα’ εξέλιξης στην εκπαίδευση. Όπως πολλοί μελετητές υποστηρίζουν, η μέθοδος αυτή αναμένεται να γίνει η επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης στα προσεχή χρόνια. Το MEd DL (Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής εξ Αποστάσεως), έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων σχεδόν των ειδικοτήτων, να τους διευρύνει τη δυνατότητα των εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών πράγμα ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους κρίσεων, να τους δίνει εξειδικευμένη γνώση σε ειδικότητες αιχμής και να τους βοηθά στην αξιολόγησή και στην παραπέρα εξέλιξή τους στο χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για να εξελιχθούν σε αποτελεσματικά διευθυντικά στελέχη, σε οποιαδήποτε θέση, στο ταχέως μεταβαλλόμενο, διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα μαθήματα γίνονται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα με την ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία στην παρακολούθηση των σπουδών, δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης «προσωπικού» προγράμματος σπουδών μέσα από το μεγάλο πλήθος επιλεγόμενων μαθημάτων που προσφέρονται. αλλά και ευελιξία αποπληρωμής ( ο κάθε υποψήφιος χωρίς να μετακινείται από την πόλη του διαμορφώνει προσωπικό χρόνο παρακολούθησης από 3 εξάμηνα μέχρι το μέγιστο 9 εξάμηνα με αντίστοιχες άτοκες μηνιαίες δόσεις ).

Να αναφέρουμε πως το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ( ΔΟΑΤΑΠ ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μόνο που έχει λάβει πρόσφατα την ιδρυματική αναγνώριση - πιστοποίηση UNIQUe από το EFQUEL (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση ).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος κατά γνωστικό αντικείμενο είναι οι ακόλουθοι:

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, που να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και, επομένως, να ενεργούν κριτικά κατά την άσκηση του ρόλου που αναλαμβάνουν.. Ακόμη, αυτή το γνωστικό αντικείμενο προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολείου.

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους.

Μουσική Παιδαγωγική

Σκοπός του γνωστικού αντικειμένου Μουσική Παιδαγωγική είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τις τρέχουσες τάσεις και τη σύγχρονη έρευνα στο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Μουσικής, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις, μεθόδους και προσεγγίσεις για να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά σε διάφορα εκπαιδευτικά συγκείμενα. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί εδώ αναμένεται να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία για ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή νέας γνώσης.

Τέχνες και Εκπαίδευση

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Τέχνες και Εκπαίδευση είναι να ενημερώσει εν ενεργεία και υπό διορισμό εκπαιδευτικούς Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης για την πρόοδο που σημειώνεται διεθνώς και για τις τρέχουσες τάσεις στον τομέα των Τεχνών στην Εκπαίδευση και να τους προσφέρει μια σφαιρική προσέγγιση σε σχέση με τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη δύο μορφών τέχνης (Μουσική και Εικαστικές Τέχνες), με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από αυτούς τους θεαματικούς τομείς.

Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας είναι να προετοιμάσει ηγετικά στελέχη, τα οποία να μπορούν να ασκήσουν ρόλο <<καταλύτη>> σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, ανάπτυξης προγραμμάτων, παιδαγωγικής καθοδήγησης και αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά και να προσφέρει ευκαιρίες άσκησης σε δεξιότητες παιδαγωγικής καθοδήγησης και ανάπτυξης προσωπικού.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι η ανάδειξη ζητημάτων σχετικών με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με απώτερο στόχο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.

Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών είναι να εμπλέξει τους φοιτητές στην εξέταση σύγχρονων προσεγγίσεων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών, στο σχεδιασμό και διεξαγωγή αυθεντικής έρευνας, στο σχεδιασμό διδακτικού υλικού και σχετικών προσεγγίσεων, όπως επίσης και εφαρμογή τους στη διδακτική πρακτική.

Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας

Στόχος του γνωστικού αντικειμένου Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για ποικίλες καινοτόμες εφαρμογές στη γλωσσολογία και στη διδακτική της γλωσσολογίας, με έμφαση στα διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει επίσης στο να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τα απαραίτητα ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτόνομη επιστημονική έρευνα.

Ένας εππλέον κοινός στόχος όλων των γνωστικών αντικειμένων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν τη δική τους ερευνητική δράση.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

1. Εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατά το Χειμερινό και το Εαρινό.

2. Η αίτηση υποβάλλεται με ειδικό έντυπο ή ηλεκτρονικά, για περισσότερες πληροφορίες

3. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

 • Συμπληρωμένη αίτηση

 • Πτυχίο σε συναφές με την εκπαίδευση γνωστικό αντικείμενο.

 • Αποδεικτικό σπουδών με βαθμολογία κατά μάθημα.

 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων (περίπου 2 σελίδες) για τα προσωπικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 • Προηγούμενη διδακτική πείρα αποτελεί πλεονέκτημα.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η διδακτική φιλοσοφία που διέπει το πρόγραμμα τοποθετεί το φοιτητή ενώπιον καταστάσεων οι οποίες απαιτούν από αυτόν να διερευνά, να αναλύει, να συνθέτει και να συσχετίζει προηγούμενη και νέα γνώση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να ασκηθεί πρακτικά σε δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο που επιλέγει. Μέσα από επιλεγμένη βιβλιογραφία, από ποικιλία πρακτικών εργασιών και από την αξιοποίηση της νεότερης εκπαιδευτικής τεχνολογίας, ο φοιτητής εμπλέκεται σε βιωματική μάθηση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής:

 • Θα βιώσει καταστάσεις προσομοίωσης, οι οποίες σχετίζονται με ποικίλα οργανωτικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα.

 • Θα αναλύσει μελέτες περιπτώσεων.

 • Θα προβεί σε αυτοανάλυση της συμπεριφοράς του.

 • Θα παρακολουθήσει οπτικογραφημένα προγράμματα που αναφέρονται σε στιγμιότυπα της σχολικής ζωής.

 • Θα συμμετάσχει σε σχετικές συζητήσεις.

 • Θα μελετήσει διαφορετικές βιβλιογραφικές πηγές πάνω στο ίδιο θέμα και θα επιβάλει τη δική του δόμηση σ’ αυτά που μαθαίνει.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 πιστωτικές μονάδες (credits)/90 ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη φοίτηση, είτε με φοίτηση επί μερικής βάσης. Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια 3 εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια 9 εξάμηνα. Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. Δύο επιλεγόμενα μαθήματα (9 credits/18 ECTS) μπορούν να αντικατασταθούν με την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ αποτελεί το πρόγραμμα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που έχει ελάχιστο χρόνο σπουδών πλήρους φοίτησης 4 εξάμηνα, 120 πιστωτικές μονάδες (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 3 εξάμηνα και 90ECTS) και συμπεριλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (ζητούνται από το ΙΕΠ τουλάχιστον 20ECTS). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στις πόλεις διαμονής των φοιτητών.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο των μαθημάτων, ωστόσο, χρησιμοποιείται και αγγλική βιβλιογραφία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Μετά την αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προσφέρει στους ενδιαφερόμενους υποψηφίους σπουδαστές, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων ανά θεματική ενότητα σε περιζήτητα γνωστικά αντικείμενα και τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Αναβάθμιση κλιμακίου με μισθολογική εξέλιξη για διορισμένους εκπαιδευτικούς

 • Τέσσερα μόρια προσαύξηση τόσο στην αξιολόγηση των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων όσο και των Σχολικών Συμβούλων

 • Παιδαγωγική επάρκεια σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς

 • Προσαύξηση κατά 3 στα μόρια, όσων συμμετάσχουν στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

 • Ένταξη στους πίνακες ειδικής αγωγής και προσαύξηση κατά 4 στα μόρια στους πίνακες ΣΜΕΑΕ (ισχύει για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση ‘Ειδική εκπαίδευση’ ή "Σχολική Ψυχολογία")