διεθνεις σχεσεις και ευρωπαϊκές σπουδές

MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

Εισαγωγή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σχέσεις προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο των διεθνών σχέσεων, με την ευρύτερη έννοια του όρου. Παρέχοντας τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργοδοτηθούν σε διεθνείς οργανισμούς και πολυεθνικές εταιρείες, σε δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως σε Υπουργεία Εξωτερικών, σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε κέντρα ερευνών κ.ά.

 

Σκοπός

Οι φοιτητές αποκτούν μια ευρεία γνώση της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης του διεθνούς συστήματος τον 20ο και των αρχών του 21ου αιώνα. Η ανάλυση των εμπλεκόμενων συμφερόντων, των συγκρούσεων και των αντιπαραθέσεων, του δικαίου, της οικονομίας και της διπλωματίας στο διεθνές σύστημα, αποτελεί ουσιώδες κομμάτι της γνώσης αυτής. Η πολιτική και οικονομική δύναμη των κρατών, των συνασπισμών, ο ρόλος που διαδραματίζουν διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, είναι ανάμεσα στις βασικές ενότητες του προγράμματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στον ρόλο του κράτους στη νέα εποχή, καθώς και άλλων φορέων, όπως των πανεπιστημίων, των κέντρων ερευνών, και των κυβερνητικών οργανισμών.

 

Διάρκεια Σπουδών

2 χρόνια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (MΑ Degree).