βιολογία του ανθρώπου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

 

 

Εισαγωγή

 

Ο κλάδος της Βιολογίας του Ανθρώπου δίνει τις απαραίτητες βάσεις που χρειάζονται οι φοιτητές για να διαπρέψουν στις Βιο-επιστήμες/ Βιοϊατρικές επιστήμες και τα επαγγέλματα που ασχολούνται με τις βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και τις σχέσεις των λειτουργιών αυτών με την υγεία τόσο του ατόμου όσο και του ευρύτερου πληθυσμού.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία στο φοιτητή να αποκτήσει ένα τετραετές πτυχίο με την παρακολούθηση σειράς μαθημάτων που επικεντρώνονται στη διεπιστημονική μελέτη της βιολογίας του ανθρώπου, από το μοριακό- κυτταρικό επίπεδο και το ανθρώπινο σώμα, μέχρι το πληθυσμιακό επίπεδο. Ο φοιτητής έχει την ευκαιρία απόκτησης σύγχρονης γνώσης και εφαρμογής σε θέματα υγείας και ασθένειας του ανθρώπινου οργανισμού, σε θέματα προστασίας της υγείας, καθώς επίσης και στις επιπτώσεις της σχέσης του ανθρώπου με τους άλλους οργανισμούς και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα θεωρίας με ή χωρίς εργαστηριακή πρακτική, καθώς επίσης και εκπαίδευση στην έρευνα για την απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στους κλάδους των Βιο-επιστημών/ Βιοϊατρικών επιστημών και της Υγείας.

Το επιστημονικά καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό προσφέρει υψηλά επίπεδα διδασκαλίας πανεπιστημιακού επιπέδου και συμβάλλει στην πολυθεματική προσέγγιση του προγράμματος.

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους εργασίας που σχετίζονται με τη διδασκαλία της βιολογίας (πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση), με βιολογικές/βιοϊατρικές αναλύσεις/έρευνες και με θέματα υγείας, δημόσιας υγείας, πολιτικής για την υγεία, καθώς επίσης και για μεταπτυχιακές σπουδές στους εξειδικευμένους κλάδους των Βιο-επιστημών/Βιοϊατρικών Επιστημών και της Υγείας.

 

Στόχοι

  1. Να παρέχει διεπιστημονική γνώση για την κατανόηση των μηχανισμών,διαδικασιών, των εννοιών και των θεμάτων που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή και υγεία από το μοριακό/κυτταρικό επίπεδο μέχρι το άτομο.

  2. Να ενσωματώσει τη θεωρία με την έρευνα στη μελέτη, ανάλυση και ερμηνεία των σύνθετων σχέσεων μεταξύ μορφής και λειτουργίας που έχουν επηρεάσει την εξέλιξη, την ανάπτυξη, την υγεία και τον πολιτισμό του ανθρώπου.

  3. Να διδάξει τον τρόπο διεργασίας επιστημονικών προσεγγίσεων και τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας στη μελέτη της Βιολογίας/Υγείας του ανθρώπου, έτσι ώστε να μπορεί ο φοιτητής ν’ αντιμετωπίσει τα επιστημονικά και ηθικά ερωτήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη ζωή.

  4. Να εμπεδώσει ο φοιτητής τη γνώση των εργαστηριακών μεθόδων και της τεχνολογίας και να προωθήσει την ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων και εμπειριών στη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.

  5. Να εμπεδώσει ο φοιτητής την αγάπη για την έρευνα και να εμπλουτίσει τις ικανότητες του για τη διεξαγωγή μιας αυτόνομης ερευνητικής εργασίας.

  6. Να ενισχύσει τις ικανότητες του φοιτητή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διά βίου μάθηση, όπως κριτική και αναλυτική σκέψη, ευρηματικότητα, τρόπους επικοινωνίας, χρήση μοντέρνας τεχνολογίας, επαγγελματική και ηθική προσέγγιση στο χώρο της εργασίας.

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Βιολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας κτλ. για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών, την εκτέλεση της ερευνητικής τους εργασίας κ.α.

 

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση πτυχίου (Bachelor Degree).