αθλητική διοίκηση-page

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

Εισαγωγή

 

Η αθλητική βιομηχανία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και συνεχώς δημιουργούνται νέες ανάγκες επαγγελματικής στελέχωσης στο χώρο. Ο αθλητισμός συνεχώς προωθείται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, δημιουργεί νέα δεδομένα στο χώρο.

 

Η αθλητική βιομηχανία βρίσκεται σε ανοδική πορεία ανάπτυξης από την οποία θα προκύψουν αυξημένες ανάγκες για καλύτερη προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο να είναι πλήρως καταρτισμένοι και ενήμεροι για τις εξελίξεις στον τομέα εξειδίκευσής τους. Όλοι όσοι εμπλέκονται στο χώρο (επαγγελματικά στελέχη ή εθελοντές), με τον ένα ή άλλο τρόπο θα πρέπει να καθορίσουν την παραπέρα πορεία τους λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη αυτές τις προκλήσεις. Το πρόγραμμα αθλητικής διοίκησης εφοδιάζει τους νέους που αγαπούν τον αθλητισμό με τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια λαμπρή καριέρα στην αθλητική βιομηχανία.

 

Στόχοι

 

  1. Εισαγωγή των σημαντικότερων θεωριών που αφορούν τη διοίκηση και τη διαχείριση αθλητικών οργανισμών.

  2. Απόκτηση δεξιοτήτων που απαιτούνται για εργοδότηση στην αθλητική βιομηχανία.

  3. Παρουσίαση όλων των σύγχρονων εξελίξεων σχετικά με τη διοίκηση αθλητικών οργανισμών.

  4. Εφαρμογή πρακτικών και συστημάτων που απαιτούνται για σωστή ανάπτυξη των αθλητικών οργανισμών.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να εργοδοτηθούν ως διοικητικοί λειτουργοί και managers σε αθλητικούς οργανισμούς.

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).